intentieverklaring voor mensen die willen laten zien dat ze gemotiveerd zijn

Duurzaamheid is voor mij het belangrijkste middel om de continuïteit van mijn organisatie te waarborgen en ik denk in mogelijkheden en oplossingen.

PEOPLE

Strategisch:         Mijn visie realiseer ik door samen te werken met mijn klanten, leveranciers en medewerkers.

Tactisch:              Vertrouwen en openheid spelen een grote rol in mijn organisatie- en communicatiestructuur.

Operationeel:      Mensen, middelen en methoden zijn met elkaar in balans.

PLANET

Strategisch:         Vanuit een verantwoordelijkheid naar de toekomst is reductie van grondstof- en energieverbruik topprioriteit bij mij.

Tactisch:              Het is helder hoe de organisatie met voorstellen tot grondstof- en energieverbruik omgaat.

Operationeel:      Wij werken continue aan reductie van grondstof- en energieverbruik.

PROFIT

Strategisch:         Ik denk niet alleen aan de korte termijn, maar met name ook aan de lange termijn.

Tactisch:              Product, markt en financiële situatie van mijn bedrijf zijn helder voor alle belanghebbenden.

Operationeel:      Wij realiseren onze doelen door regelmatig te monitoren.