individueel of collectief

Twee weten meer dan één’.

Jij als ondernemer of bestuurder wilt graag sparren over hoe je zaken het beste kunt aanpakken om je continuïteit zeker te stellen. Of je wilt je persoonlijk èn jouw organisatie ontwikkelen.
Beiden kan met een trainer/begeleider van Duurzom.

‘Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder’.

Misschien wil je naast, of in plaats van, individueel sparren ook wel intervisie met collega ondernemers/bestuurders. En in een kring van gelijkgestemden aan de realisatie van je ambities werken. Of samen kansen en mogelijkheden onderzoeken en proberen ze te verzilveren. Bij voorkeur met ondernemers uit de regio, die uit verschillende branches komen. Of juist wèl met ondernemers uit jouw branche.
Ook dat kan in een Duurzame OndernemersKring, oftewel een DOK, van Duurzom.

Neem voor de individuele begeleiding of deelname aan een DOK contact met ons op. En dan gaan we samen kijken naar jouw kansen en mogelijkheden!